spacer
spacer
 
 
 


TRIAGE op de spoedeisende hulp

Algemene informatie

| TRIAGE | Waarom TRIAGE? | Betekenis voor bezoekers | Hoe werkt het? |

TRIAGE 

Triage is een relatief nieuw begrip op de eerste hulp in Nederland. Triage houdt in dat een patiënt bij binnenkomst op de eerste hulp direct gezien wordt door de Triage verpleegkundige. Deze verpleegkundige zal de ernst van de klachten beoordelen en de patiënt direct vertellen wat de wachttijd zal zijn. Deze manier van werken wordt al veel toegepast in het buitenland, maar vindt sinds enige jaren ook zijn intrede in Nederland.

Waarom wordt er gekozen voor deze aanpak?

Het Triage systeem wordt ingevoerd om de steeds groter wordende patiëntenstroom naar de Spoedeisende Hulp wat beter te beheersen. Het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk nam de laatste tijd steeds toe. Het afgelopen jaar bezochten ruim 25.000 patiŽnten de SEH.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Voor patiënten betekent de invoering van het Triage systeem een betere dienstverlening. Alle patiënten worden in eerste instantie direct gezien door een Triage verpleegkundige. Voor de patiënt wordt beter inzichtelijk wordt hoe lang ze kunnen wachten.

Alhoewel het doel is de doorstroom te verbeteren geeft de Triage nog geen garantie dat de wachttijd korter zal zijn. Mogelijke redenen van een langere wachttijd kunnen zijn:

  • Een groot patiëntenaanbod. 
  • Wachten op bloeduitslagen.
  • De patiënt moet voor een röntgenonderzoek naar de afdeling radiologie.
  • De patiënt wacht op de komst van een specialist.

Hoe werkt Triage in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk?

Bij binnenkomst op de eerste meldt de patiënt zich bij de balie waar deze wordt ingeschreven door de secretaresse. Vervolgens kan de patiënt door naar de Triage kamer en wordt hij of zij gezien door een de Triage verpleegkundige. Door middel van vragen en observaties zal de Triage verpleegkundige de patiënt indelen in een bepaalde kleurcode. Dit alles is protocollair vastgelegd. Zo betekent de kleur rood, dat een patiënt direct geholpen wordt en de kleur oranje betekent dat men probeert de patiënt binnen 10 minuten te helpen. De wachttijd loopt verder op tot vier uur bij de kleur blauw. Er wordt wel flexibel met het systeem omgegaan: zodra de klachten toenemen, kan de kleurcode ook veranderen. Nadat de kleurcode is gegeven kunt u of direct naar een behandelkamer of (terug) naar de wachtkamer.

 

Urgentie Naam  Kleur Maximale wachttijd
1 Onmiddellijk Rood 0 minuten
2 Hoog urgent Oranje 10 minuten
3 Urgent Geel 60 minuten
4 Standaard Groen 120 minuten
5 Niet urgent Blauw 240 minuten

>>volgende

 

DisclaimerPrivacyFeedbackContact
  © Copyright 2005-2006 SEH Verpleegkundige.nl. All Rights Reserved. | webmaster@sehverpleegkundige.nl | Laatste update: 05-03-2013 Design by Interspire